AMSTERDAM – Op donderdag 2 juli 2020, mochten Zaalvoetbalvereniging Os Lusitanos, tezamen met het recreatieve clubhuis G.D.R. Os Lusitanos, elk een Jubileum Penning ontvangen ter ere van hun 50-jarige bestaan.
Deze werd uitgereikt door de voorzitter van Stadsdeel Amsterdam Zuid, Sebastiaan Capel.

Ook namens de Portugese Ambassade en de Federatie van de Portugese Gemeenschappen waren Aleid de Leeuw en Maria Magno Bataglia bij de uitreiking aanwezig.

Deze onderscheiding is een cadeau maar ook de “waardering” voor de inzet en gedrevenheid van alle, voormalige en huidige, leden en vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet om het bestaan van de vereniging voort te zetten en nog meer “maatschappelijke” binding te realiseren met zowel de Portugezen onderling, als met de rest van de Amsterdammers.

Met trots hebben en Tony de Sousa Cruz (Voorzitter, ZVV Os Lusitanos) en Carlos Martins (Jarenlang trouwe en gedreven bestuurslid en secretaris, ZVV Os Lusitanos) de penning in ontvangst mogen nemen.

Met het toenemende aantal Portugezen die zich jaarlijks in Nederland vestigen, is er hoop dat de toekomst van deze prachtige verenigingen gewaarborgd blijft en dat wij zo, zoals Sebastiaan Capel citeerde, een “Klein stukje Portugal in Amsterdam” kunnen behouden!