os-oudWat overal ter wereld bekend staat als een grappige datum, is voor “Os Lusitanos” een serieuze stap geworden. Het begon met incidentele activiteiten, maar groeide al snel uit tot een vaststaand feit. De allereerste activiteit was een voetbalwedstrijd. De spelers waren de in Amsterdam wonende Portugezen (toen nog maar een handje vol) en de wedstrijd werd gehouden op een voetbalveld in de omgeving van het Olympisch Stadion. Een cafetaria op het Stadion Plein deed dienst als eerste vergaderruimte. Later zijn veel vergaderingen bij de bestuursleden thuis gehouden. Naarmate het ledenbestand groeide moest men zoeken naar een grotere ruimte. De eerste ledenvergadering werd gehouden in het Sport & Ontspannings Centrum (S & 0) van de KLM, een bedrijf waar de meeste leden van “Os Lusitanos” werkzaam waren.

De eerste ledenadministratie werd dan ook te boek onderverdeeld in onder andere de afdelingen: Catering, Vracht, Bagage, enz.. De contributiebedragen, (in die jaren 1,00 gulden per maand per lid) werden door de leden persoonlijk opgehaald. Een aantal bestuursleden hadden de vaste functie van collecteur. De eerste activiteiten beperkten zich tot voetbalwedstrijden en excursies naar België of naar Duitsland. Later begon men schoollokalen te huren in Amstelveen, Badhoevedorp en Amsterdam om er dansavonden te houden. Immers veel Portugese migranten kwamen zonder vrouwen naar Nederland. Later toen men zag dat er een kans van slagen was in een voor hun vreemd land, lieten zij de vrouwen overkomen. Pas toen de danspartners er waren konden de dansavonden gehouden worden.

1970 – 1980
Met het groeien van de activiteiten en van de leden, (na de vrouwen kwamen de kinderen naar Nederland), en nadat het zichtbaar was dat de vereniging een bestaansrecht had, werd het zoeken naar een eigen accommodatie prioriteit nummer één: Veel panden zijn in die jaren bezocht totdat men op een oude garage stootte in de Pijp buurt, achter de Albert Cuyp. De huurprijs was de beslissende factor. Met man en macht werd gewerkt aan het wijzigingsproces die een autogarage in een verenigingsgebouw moest doen veranderen. Een bibliotheek, een bestuurskamer en een gezamenlijke ruimte + bar is het eindresultaat geworden. De activiteiten bleven alsmaar groeien. Er was behoefte aan sociale hulp, aan voorlichting en aan Nederlandse cursussen, ondanks het feit dat de spil van de activiteiten de recreatieve sector was. De uit arbeiders bestaande leden werkten allen de hele week (een groot aantal ook in vier ploegendiensten) en wilden in hun vrije tijd ontspannen. Dit gebeurde in het weekend. “Os Lusitanos” was dan ook alleen in het weekend voor haar leden open. Alle activiteiten zijn op vrijwillige basis ontplooid. Omdat iedereen werkte, werden roosters gemaakt.

Wat de leden in een hechte band bij elkaar brachten was het elkaar ontmoeten, een Portugees dagblad kunnen lezen (hoewel deze schaars waren in die tijd), in dezelfde taal met elkaar over allerlei onderwerpen kunnen praten en met elkaar dezelfde cultuur en gewoontes beleven. Vooral dit laatste was en is van doorslaggevende betekenis geweest voor het voortbestaan van “Os Lusitanos”.