“Os Lusitanos” kent een democratische structuur en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel en beschikt over notarieel goedgekeurde statuten.

Bovenaan de ladder staan de LEDEN.
De RAAD VAN BESTUUR (3 leden) dirigeren de algemene leden vergadering en springen bij als het BESTUUR dat nodig acht. Dit gebeurt als men advies nodig heeft van de uit meestal ervaren leden bestaande Raad Van Bestuur of als er ernstige zaken spelen. De KASCOMMISSIE (3 leden) houdt toezicht over de bezittingen en de financiën van de vereniging.

Het BESTUUR (7-15 leden) bestuurt de vereniging samen met de diverse commissies.
COMMISSIES zijn er om de activiteiten te helpen organiseren. Wij kennen er verschillende:
Bar, Feest, Onderhoud, Propaganda, Jongeren, Vrouwen, Zaalvoetbal en Veldvoetbal.

Vervolgens hebben we sinds 1993 een BANENPOOLER in dienst die de accommodatie beheert en een 3-talleden die als AFGEVAARDIGDEN optreden in de diverse organen (zera, soaa, adviesraad zeg, port. Federatie, enz).

Jaarlijks wordt 1x een Algemene Leden Vergadering belegd en per jaar ook een aantal Extra Leden Vergaderingen. Tevens worden de leden verzocht zitting te nemen in de diverse commissies en organen.